KONSULTACJE

Konsultacja poprzedza proces psychoterapii, jest pierwszym spotkaniem Pacjenta z psychoterapeutą. Celem konsultacji jest zapoznanie się z problemami Pacjenta, pary lub rodziny , określenie najlepszej formy pomocy. Po zakończonej konsultacji Pacjent wraz z psychoterapeutą podejmują decyzję odnośnie podjęcia lub niepodjęcia terapii.


_______________________________

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jest indywidualnym spotkaniem Pacjenta z psychoterapeutą. Odbywa się w sposób systematyczny. Jest to najczęstsza forma psychoterapii. Pomaga m.in. w:

 • sytuacjach nagłych, kryzysowych (np. choroba, żałoba, utrata pracy, wypadek)
 • trudnościach związanych ze zmianami lub ważnymi decyzjami w życiu
 • zaburzeniach związanych z obniżonym nastrojem, w depresji, zaburzeniach nerwicowych
 • służy zrozumieniu i pokonywaniu własnych problemów emocjonalnych, lęków
 • przezwyciężaniu nawyków, nałogów
 • zaburzeniach odżywiania
 • pomaga poznać lepiej siebie oraz własne mocne strony i ograniczenia
 • zbudowaniu poczucia własnej wartości
 • służy rozwojowi osobistemu, podnosi jakość życia

W zależności od charakteru zgłaszanych problemów może być krótkoterminowa ( od kilku spotkań do pół roku) lub długoterminowa ( do kilku lat).

____________________

PSYCHOTERAPIA PAR

Jest propozycją dla par, które:

 • przeżywają różnego rodzaju trudności , kryzysy we wzajemnej relacji
 • zastanawiają się nad dalszym funkcjonowaniem związku
 • mają problemy z komunikacją

W spotkaniu bierze udział para oraz psychoterapeuta. Zazwyczaj obejmuje kilka do kilkunastu spotkań.

__________________________

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Prowadzona w sytuacji, gdy problem dotyczy jednego z członków rodziny, najczęściej dziecka (np. moczenie nocne, zaburzenia lękowe, agresja) lub kilku osób, a interwencje wymagają obecności całego systemu rodzinnego podczas sesji terapeutycznych. Opiera się na założeniu, że problem jednej z osób w rodzinie ma wpływ na interakcje, komunikację i funkcjonowanie całej rodziny. Jest spotkaniem całej rodziny z terapeutą.

Ilość oraz częstość spotkań uzgadniana jest indywidualnie.

 
 
Dorota Młynek-Nowaczyk - ZnanyLekarz.pl